Reklamní sdělení
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.

Nezávislý spolek Orlík je neregistrovaná, nezisková skupina lidí, která organizuje volnočasový program pro sebe a pro další zájemce. Vedle silného vztahu k přírodě je největší společný zájem členů spolku o minulost mikroregionu a zdejší zvyklosti. Spolek má své místo na osadě Zálesí u břehů Želivky, kde je vystavena obsáhlá sbírka členů spolku a veškeré kroniky, trofeje a další předměty sportovního klubu MFC Orlík Humpolec.

vznik :

  v roce 2000 jsme založili nezávislý spolek Orlík při sportovním klubu MFC Orlík Humpolec, mj. za počáteční velké podpory klubu
     
význam spolku :

  - spolek mimo svůj program zajišťuje muzeum sportovního archivu a sbírky (kolekce našich členů), uchovává veškeré kroniky, trofeje a dokumenty klubu MFC Orlík Humpolec

a, spolek byl v roli organizátora zájmových a sportovních akcí, mj. i pro veřejnost, pořádaných klubem MFC Orlík Humpolec
b,  po zániku klubu MFC Orlík má spolek svůj program
c, jako právní subjekt jsme chtěli být oponentem politiků a veřejně se vyjadřovat ke všem architektonickým změnám na Humpolecku a také při zásazích do přírody
     
registrace :


  od záměru legalizovat (registrovat) spolek jsme upustili, rovněž tak od našeho veřejného angažování, které považujeme za bezpředmětné, protože ....
     
proč spolek
nelegalizujeme :
  a,  Nezávislý spolek Orlík má svůj program a vzhledem k jeho obsahu registrace není třeba.
b,  Členové spolku mají výhrady k veřejným věcem, např. zacházení s přírodou, architektura, využití volných pozemků obcí ... atd. Přestože spolek má erudované odborníky, upustili jsme od registrace a jednání o uvedených bodech. Máme negativní postoj ke všem politickým stranám, politikům, veřejným činitelům a ke kladnému závěru bychom nedospěli.
     
tvář spolku :


  jsme skupinou lidí, kterým částečně v žilách koluje trampská krev, spojují nás společné zájmy, životní názory, vztah k přírodě, vyznáváme nezávislost, svobodu a žití života mimo systém s určitými pravidly
     
činnost (některá
i pro veřejnost) :
  viz. kalendář našich akcí
     
počet členů :

  a, spolek Orlík tvoří 9 ofic. členů + rodinní příslušníci
b, celková účast záleží na typu akce, kdo má zájem, přijde "pobejt", sejde se nás někdy sedm a jindy třeba čtyřicet ...